Screenshot_1

Genel Özellikler

ALF ENERJİ yangın önleme ve yangından korunma amaçlı pompa grupları güvenilir, etkin ve tesisata bağlanmaya hazır hale getirilmiş kompakt ünitelerdir.Yangın İle Mücadele

Gerekli kontrol, güvenlik ve alarm fonksiyonlarıyla donatılarak, her tür yangın suyu dolabı, hidrant ve sprinkler hattında kullanılabilmesi öngörülmüştür.

Kolay montaj ve kullanım özellikleri ve kullanıcı dostu temel yapısı sayesinde, uzman montaj ve servis elemanlarına duyulan ihtiyaç asgariye indirilmiştir.

Firmamız tarafından üretilen yangın ile mücadele pompa grupları projelerdeki uygulama şartlarına göre, öncelikle ülkemizde kabul gören yangınla ilgili norm ve standartlara uygun olarak Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği’ne göre projelendirilmekte, teklif edilmekte ve sevk edilerek işletmeye alınmaktadır.

Talep edildiğinde dünyada kabul gören yangınla ilgili NFPA, UNI veya VDS gibi norm, standart ve tavsiyelere göre seçilmekte ve bağımsız gözetim kuruluşları tarafından yapılan testler neticesinde NFPA 20 ye uygunluk belgesi verilmektedir.

Yangın İle Mücadele İçin Kullanılan Pompaların Seçimi

• Yangın söndürme suyu olarak kullanılacak pompa gruplarında güvenilir, zamanında müdahale edici ve sonuç odaklı olabilmeleri amacı diğer ihtiyaçlar için kullanılan pompalardan ayrılmaktadırlar.

• 1 adet elektrik motorlu asıl pompa, aynı kapasitede 1 adet dizel motorlu yedek pompa veya kapasitenin
yarısını yedekleyecek biçimde 3 adet pompadan oluşan pompalar seçilebilir. Ayrıca kaçak ihtimaline karşı
ayrıca bir adet jokey pompa eklenmelidir.
– Eğer yangın ile mücadele için kullanılan pompaları çalıştıracak güçte jeneratör bulunuyorsa yedek pompa
da elektrik motorlu seçilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken, pompaların kalkış anında yüksek akım çekmeleri
(demeraj akımı) nedeni ile mevcut jeneratörün bu gücü karşılayabilmesidir.
– Diğer bir nokta ise mevcut jeneratörün, elektriklerin kesildiği ve yangın ile mücadele pompalarının devreye girmesi gerektiği anda yaşam alanları için kullanılan elektrik akımını yangın ile mücadele pompasına otomatik olarak aktarması gerekmektedir. Bunun için de ayrıca otomatik transfer ünitesine sahip olunmalıdır.

• Pompanın kapalı vana (sıfır debi) basıncı, anma basıncının %140 dan fazla olmamalıdır. Örnek verirsek,
yangın ile mücadele hattı için ihtiyacımız olan kapasite 100 m3/h ve 100 mss ise seçilen pompanın kapalı
vanadaki basıncı 140 mss yi aşmaması gerekir. Burada amaçlanan yangın suyu pompa eğrisinin mümkün
olduğunca debi eksenine paralel olması, debi arttıkça aşırı basınç düşümünün yaşanmamasıdır.

• Pompa seçimi, anma debisinin 1,5 katında da çalışabilmesine göre yapılmalıdır. Ayrıca bu noktada pompa
basıncı da anma basıncının %65 inden aşağıda olmamalıdır. Yukarıdaki kapasiteyi alırsak 100 m3/h anma debisine sahip pompa performans eğrisi 150 m3/h debiyi de karşılamalı, bunu yaparken de basıncını en fazla 65 mss ye kadar düşürebilir. Ayrıca motor gücü de anma debisine göre değil, 1,5 katındaki debi ve bu noktadaki basınca göre belirlenir.

• Sızdırmazlık için beş sıra yumuşak salmastra kullanılmaktadır. Böylece kullanım esnasında yumuşak
salmastra zarar görse bile, sistem çalışmaya devam edebilir. Mekanik salmastranın zarar görmesi durumunda değiştirilmesi zorunludur.

• Yangın ile mücadele pompa gruplarının tasarımında, NFPA 20 getirdiği şartlar doğrultusunda pompa
boru sisteminde bulunan akışkanın hızı en fazla 3 m/sn olarak alınabilir. Bu nedenle pompa emme ve
basma flanşlarından sonra eksantrik ve konsantrik redüksiyonlar konularak su hızları düşürülmelidir.

• Yangın ile mücadele pompa gruplarında yer alan her pompa için ayrı kontrol panosu olması gerekir.

Yangın İle Mücadele

ALF ENERJİ Yangın ile Mücadele Pompa Grupları

Bu sistemin değişik konfigürasyonları da mevcuttur ve aşağıdaki elemanlardan ihtiyaca göre tasarlanabilir:
• Elektrik motoru tahrikli asıl (yedek) pompa sistemi,
• Dizel motor tahrikli asıl (yedek) pompa sistemi,
• Elektrik motoru tahrikli jokey pompa sistemi,
• Pompalar için ayrı seçilen ve uygulanan kontrol panoları,
• Sesli ve ışıklı alarm cihazları,
• Bina otomasyonuna entegrasyon cihazları,
• Otomatik transfer üniteli panolar,
• İzlenebilir anahtarlı vanalar,
• GG-25 dökme demir veya basınç sınıfına göre GGG-40 sphero döküm gövde,
• Bronz veya paslanmaz çelik çark,
• Emme&basma kollektörleri,
• Akışmetre,
• Relief valf,
• Uçtan emişli santrifüj pompa, ayrılabilir gövdeli santrifüj pompa veya hat tipi için inline santrifüj pompa,

Genel Yapı

Bir veya iki adet pompa, kendi şasesi üzerinde montajlı olarak, jokey pompa ile birlikte, emme ve basınç hattı
bağlantılı eksantrik ve konsantrik redüksiyonlar, hat vanaları, çek vanalar ve ortak şase ile giriş-çıkış
kollektörleriyle birlikte teslim edilmektedir. Dizel motor tahrikli pompaların bulunduğu uygulamalarda
ve/veya ortak şase üzerinde konumlandırma yapılamayacak büyüklüklerdeki ihtiyaçlarda, her pompa
kendi şasesi üzerinde ve bağımsız pompa kontrol panosu ile birlikte teslim edilmektedir.
Vana, çek vana, basınç şalterleri, kollektör bağlantıları gibi mekanik sistem elemanları teslimat kapsamındadır.
• Elektrostatik boya ile kaplanmış ST37 karbon çelik ortak şase,
• Elektro galvaniz ile kaplanmış flanşlı ve konsantrik tip basınç hattı, flanşlı eksantrik tip emiş hattı
bağlantılı redüksiyonlar,
• Her bir pompa için iki adet kontrol vanası ve bir adet çekvalf,
• Elektro statik kırmızı boya ile kaplanmış manometre dâhil basınç hattı kollektörü,
• Her bir pompa için otomatik test üniteli ayrı pompa kontrol panosu,
• Test ünitesine entegre edilmiş selenoid valf, emniyet ventili ve tahliye ağzı,
• Sesli ve ışıklı alarm cihazı,
• Dizel tahrikli motorlar için yedekli marş aküsü ve yakıt tankı,
• Pnömatik sistemle bağlanmış, birbirini yedekleyen ve her bir pompa için ayrı basınç şalteri,

Yangın İle Mücadele İle Seçilen Pompa ve Dizel Motor Tipleri

ALF ENERGY yangın ile mücadele pompa gruplarında asıl ve yedek pompa olarak nominal çalışma noktası ve ana
boyutları VDI 2035 ve TS EN 733 normuna uygun,

 • Yatay milli, uçtan emişli, tek kademeli, salyangoz fanlı PN model pompalar,
 • Kapasite : 1000 gpm – 140 mss
 • YP3 PN 80/250 – 55E – 55D – 2,2J
   YP: Yangın suyu pompa grubu
   PN: Pompa tipi (uçtan emişli pompa)
   3: Pompa sayısı (asıl ve yedek pompa-jokey dahil)
   55E: Elektrikli pompa motor gücü
   55D: Dizel pompa motor gücü
   2,2J: Jokey pompa motor gücü
 • Yatay milli, ayrılabilir gövdeli, tek kademeli, salyangoz fanlı PC model pompalar,
 • Kapasite : 2000 gpm – 180 Mss
 • YP3 PA 100/250 – 75E – 75D – 5,5J
   PA: Pompa tipi (ayrılabilir gövdeli pompa)
 • Dikey milli, tek kademeli, salyangoz fanlı, inline PL tipi pompalar
 • Kapasite : 750 gpm – 100 mSS
 • YP3 PL 65/250 – 30E – 1,5J
   PL: Pompa tipi (inline hat tipi pompa)

kullanılmaktadır.
Elektrik motorları tam kapalı ve fan soğutmalı ( TFEC ) IEC, TSE ve DIN normlarına uygun, özel kaplin ve kaplin korumalı, pompadan kolayca ayrılabilen ve onarım yapılarak hızla akuple edilebilen yapıdadırlar.
Dizel tahrikli pompaların dizel tahrik üniteleri, 295 kW’a kadar güç üretebilen, 3000 d/dk motor devir hızıyla
çalışabilen, hava veya su soğutmalı motorlardır. Daha büyük kapasitelerde devir ve soğutma tipi değişmektedir.
Jokey pompalar, istenilen kapasitede ve pompa nominal basıncının asgari 5 mSS üzerinde basma
yüksekliğinde seçilen dikey ve çok kademeli, 3000 d/dk hızında, elektrik motoru ile tahrik edilen pompalardır.

Elektrik Motor Tahrikli Pompalarda Kontrol

Elektrik motorlu ana pompalar, sistemdeki basınç önceden belirlenmiş bir basınç değerinin altına düştüğünde basınç şalterinden gelen sinyal ile otomatik olarak çalışmaya başlar. Pompaların durması, ya basınç normale döndükten sonra belirli bir süre gecikme ile otomatik olarak veya yetkili personelin ancak kilitli durdurma anahtarını kullanarak pano üzerindeki stop butonuna basması ile mümkündür. Yangın durumu devam ediyorsa bu tip manuel bir müdahale de engellenmiştir.

Pompa kontrol panoları programlanabilir otomatik test ünitesi ile donatılmışıtır. Program, bir zamanlayıcıya bağlı olarak, 96 saate 5 dakika çalışacak şekilde, kontrol panosundan gelen sinyale göre pompaları test amaçlı olarak çalıştırır. Bu süre, her bir çevrim 100 saati geçmemek üzere işletmeye alma esnasında isteğe bağlı olarak değiştirilebilir.

Pompalar, kontrol panosu üzerinden, bina otomasyonu sistemi ile uzaktan haberleşebilir, çalıştırılabilir
ve izlenebilir. Pompalarda veya enerji iletiminde oluşabilecek fonksiyon hatalarında, hatta elektrik kesintisinde bile, alarm ünitesi çalışarak gerekli uyarıları önceden belirlenmiş noktalara iletir.
Elektrik motoru tahrikli ana yangın pompalarının elektrik kontrol panoları ayrı ayrı ambalajlar içinde ana
üniteden bağımsız olarak sevk edilmektedir.

• 4×20 mavi ekranlı karakter LCD,Elektrik Motor Tahrikli Pompalarda Kontrol
• Gerçek tarih ve zaman bilgilerini ekrandan görebilme,
• Haftada iki gerçek zamanlı otomatik test yapabilme,
• Otomatik test selenoid valf çıkışı,
• Gerilim değerlerini ölçme ve ekrandan görebilme,
• Pompa akım değerlerini ekrandan görebilme,
• Emme ve basma vanaları kapalı uyarısı,
• Uzak start ile çalıştırabilme,
• Tüm hataları ekrandan görebilme,
• Geçmiş 20 aktivasyonu tarih ve saati ile hafızaya alma,
• Pompa çalışma zamanını ekrandan görebilme,
• Pompa şalt sayısını ekrandan görebilme,
• Yetkisiz müdahaleler için şifre koruma,
• Pompa durma gecikmesinin ayarlanması, (10 sn-240 saat)
• Basınç transmitteri kullanabilme ve basınç değerini ayarlayabilme,
• Modbus haberleşme protokolü,
• Koruma sınıfı IP 55,

Dizel Motor Tahrikli Pompalarda Kontrol

Dizel motorlu ana pompalar, sistemdeki basınç önceden belirlenmiş bir basınç değerinin altına
düştüğünde kendiliğinden devreye girer. Pompaların durması, basınç normale döndükten sonra yetkili
personelin ancak dizel motor üzerindeki durdurma koluna manuel olarak müdahalesi ile mümkündür.
Pompalar, kontrol panosu üzerinden, bina otomasyonu sistemi ile uzaktan haberleşebilir, çalıştırılabilir ve izlenebilir. Dizel motorlu pompaların kontrol paneli ve yakıt tankı ile aküleri ana pompadan ayrı ama bu üç unsurun entegrasyonuyla oluşan bağımsız bir düzenekle birlikte teslim edilmektedir. Sistemin otomasyonu için kullanılacak kontrol panosu şu özelliklere ve donanıma göre tasarlanmakta ve üretilmektedir:

• 4×20 mavi ekranlı karakter LCD,Dizel Motor Tahrikli Pompalarda Kontrol
• Akü voltaj ve akım değrlerini ölçme ve ekrandan görebilme,
• Sıcaklık değerini hararet müşiri ile ölçme ve ekrandan görebilme,
• Basınç değerini yağ müşiri ile ölçme ve ekrandan görebilme,
• Yakıt şamandıra ile yakıt hacmini ölçme ve ekrandan gösterebilme,
• Yakıtın bitmesi durumunda marş motoruna basmayı engelleme ve böylece motoru koruma,
• Dizel motorun devrini ölçme ve ekrandan görebilme,
• Gerçek tarih ve zaman bilgilerini ekrandan görebilme,
• Haftada iki gerçek zamanlı otomatik test yapabilme,
• Otomatik test devreye girme ve çıkma zamanlarını ayarlayabilme,
• Otomatik test selenoid valf çıkışı,
• Eşanjör (soğutma) çıkışı,
• Eşanjör çalışma bitiminde devrede kalma süresin, ayarlayabilme,
• Marş süresi ayarlayabilme,
• Marş sayısı ayarlayabilme,
• Çalışma sonunda gecikme zaman ayarı,
• Marş kesme ayarı (yağ basıncı ve sarj dinamosu),
• Motor bakım zamanı uyarısı, bakım zamanını ayarlayabilme,
• Otomatik&manuel çalışma seçimi,
• Manuel durdurma,
• Cihaz üzerinden test butonu ile çalıştırma,
• Şarj hata durumlarını bildirme,
• Dizel motor çalışma süresini ekrandan görebilme,
• Çalışıyor, yağ eksik, yüksek hararet, otomatik test devrede
durumlarını röle kontağı ile bildirme ve ekrandan görebilme,
• Geçmiş 50 aktivasyonu tarih ve saati ile hafızaya alma,
• Koruma sınıfı IP 55,

Otomatik Test

Test zamanı ve testte kalma zamanı ayarlanabilen gerçek zaman saatli otomatik test sistemi mevcuttur.
Test anında selenoid valf otomatik olarak devreye girer. Gecikme zamanı test anında da etkindir. Selenoid
kapandıktan sonra ayarlanan zaman diliminde çalışmaya devam eder.

Otomatik test zamanı gerçek zaman saatli olup haftanın 1 ya da 2 ayrı gününde istenen saatte test yapması
sağlanabilir. Test zamanını beklemeden pompayı test amaçlı çalıştırmak da pano üzerinden manuel olarak
mümkündür.

Marş Sistemi

Basınç şalteri açtığında, uzak yangın sinyali geldiğinde ya da otomatik test zamanı geldiğinde, 1 akü
üzerinden 1.marş basar. Marş almazsa 2.akü üzerinden marş basar. Bu işlem 3 kere tekrarlanır (toplam 6 marş
basma). Eğer sistem çalışmaz ise sesli ve ışıklı alarm verir. (Marş basma ve 2. marş için bekleme süresi 15 sn dir. Zaman ayarları isteğe bağlı olarak değiştirilebilir.) Otomatik test anında marş 6 seferde basmazsa sistem alarm verip durur, yangın durumunda basınç şalteri ya da uzak yangın ikazında dizel motor çalışana kadar marş
basmaya devam eder.

Çalışma

Düşük basınç, uzak yangın sinyali ikazlarında dizel motor PLC ile kontrol edilerek otomatik marş
moduna geçer. Otomatik marş aldığı anda dizel motordan çalıştı ikazı gelir ve marşı keser. Bu durumda sistem
istenen basınca ulasana kadar çalışır. Basınç ve uzak yangın sinyali normale döndükten dizel motor hemen
durmaz. Ayarlanan gecikme zaman diliminden sonra sistem otomatik stop eder. (Tesisatın özelliğine göre
bu zaman değişkenlik arz ettiğinden zaman ayarı ayarlanabilir olarak düşünülmüştür).

Arıza Durumu

Düşük yağ basıncı, yüksek hararet, yakıt bitti, marş hatası muhtemel arızalardır. Bu arızalar pano üzerinden
sesli ve ışıklı uyarılar ile izlenebilir. Gerçekleşmiş 50 arıza uyarısı PLC de kaydedilir, sonradan görülebilir.

Sistemi Durdurma

Dizel pompa basınç normale döndüğünde ve uzak yangın sinyali kapandığında ayarlanan gecikme zamanı
sonunda yakıt selenoidine kumanda ederek yakıtı keser ve sistem durur. Otomatikte çalışırken selenoide
kumanda eden rölenin enerjilenme zamanı PLC den ayarlanabilir. Dizel pompa aynı zamanda kendi
pano kapağındaki stop butonu ile durdurulabilir. Fakat yangın ihbar ikazı devam ediyorsa stop butonunu
bıraktığınızda dizel pompa tekrar start alır.

Manuel Start

Manuel start için seçici anahtar manuel konuma getirerek, Marş1 ve Marş2 butonlarına basarak 2 ayrı
aküyü ayrı ayrı ya da aynı anda 2 aküyle devreye alabilme mümkündür.