ALF ENERGY Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini elinden gelen en iyi, piyasa şartlarının elverdiği en makul fiyatta ve en hızlı şekilde karşılamayı

esas amaç olarak benimsemiştir. Bu amaçların gerçekleşmesi öncelikle en üst seviye kalitenin sağlanması ile mümkündür.

ALF ENERGY markasına hizmet eden tüm yöneticiler, bugün ve gelecekteki müşterilerimizin memnuniyeti  için  etkin bir kalite yönetim sisteminin

 gerekli olduğuna inanmış ve bunu en temel ilke olarak benimsemiştir.

ALF ENERGY markası ile üretilen her bir ürün için uygulanan kalite sistemi; ISO9001:2008 standartının gereklerini karşılayan, müşterilerimizi etkileyen

 tüm faaliyetlerimizi kapsayacak ve kuruluşumuzun tümüne uygulanacak şekilde tasarlanmıştır.

Hizmetlerimizin, sağladığımız ürünlerin, yaptığıımız işlerin ve kalite yönetim sistemimizin sürekli gelişimi için gayret göstererek daha iyi bir kuruluş olmak

amacımızdır.

Bu doğrultuda kalite amaçlarımız belirlenecek, izlenecek, ölçülecek ve sonuçları raporlanacaktır. Amaçlarımızı gerçekleştirmek için olanaklarımız içinde olan

finansal kaynaklar sağlanacaktır.

Sürekli gelişme anlayışını kültür olarak yerleştirmek için takım çalışması ve bireysel başarıya değer verilip desteklenecek ve çalışmalarımız düzenli olarak

gözden geçirilecektir.

Bütün bunların neticesinde amacımız;

Ülkemizin sanayi ve endüstri alanında gelişmesine katkı sağlayan,

Sanayi ve endüstri alanına yaptığı yatırımlar ile istihdam yaratan,

Yapacağı ihracat ile ülke ekonomisine yön veren,

Alanında, ar-ge bölümüne gerekli yatırımları yaparak teknoloji üreten,

Bir firma yaratmaktır.

Saygılarımızla;